השקעה באופציות בארה"ב
השקעה באופציות בארה"ב
קול אלכסוני -
Diagonal Call
אסטרטגיית יצירת הכנסה שוטפת 

 

 


יצירת קשר עם עוזי דורנאי

 צור קשר בהודעת טקסט ל:  0547884894

 צור קשר במייל: uziiris@yahoo.com

הקלק על משפט זה וראה את כרטיס הביקור שלי.


השימוש באתר ובקבוצה בפייסבוק הוא בכפוף לתנאי השימוש.
© כל הזכויות על החומר המופיע באתר שייכות ל עוּזִי דּוֹרְנָאִי. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן מידע, לשדר או לקלוט ו/או לעשות שימוש בכל אמצעי - אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - בחומר המופיע באתר כולו ו/או חלקו ו/או מקצתו - אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מעוּזִי דּוֹרְנָאִי.

קול אלכסוני - Diagonal Call

מטרה:
מטרת אסטרטגיית הקול האלכסוני הינה יצירת הכנסה שוטפת באמצעות כתיבת אופציית קול (CALL) על אופציית קול קנויה.


אסטרטגיה זו הינה אלטרנטיבה לאסטרטגיית "קול מכוסה" שבה אנו רוכשים 100 מניות.
כאן, במקום קניית 100 מניות אנו קונים אופציית קול המייצגת 100 מניות.
זו היא פוזיציה סינטטית (מלאכותית) המחקה קניית מניות.

אסטרטגיה זו דורשת השקעת כסף פחותה ביחס לקניית מניות, אך אנו נאלצים לוותר על דיווידנדים, שכן אופציות לא מקבלות דיווידנדים.  בנוסף, עלינו לשים לב לתאריכי דיווידנדים (הסבר בהמשך) ולתאריך הפקיעה.

יופייה של אסטרטגיית קול אלכסוני הוא במחיר הכספי הנמוך הדרוש להקמתה, כאשר האופציה הקנויה מחקה קניית 100 מניות ומאפשרת לנו רווח ממונף.


סוג החברות שמתאימות לאסטרטגיית קול אלכסוני:

חברות גדולות ויציבות, רווחיות ונסחרות במחיר הוגן. בנוסף, אלו צריכות להיות חברות שיש להן אופציות LEAP שפוקעות עוד כשנה, שנתיים.
כמו כן, בעקרון, נוח יותר לעבוד עם חברות שאינן מחלקות דיווידנדים או שהדיווידנד שהן מחלקות, נמוך.


אופן ביצוע הטרייד:

1. קניית אופציית קול (Call) בעלת מועד פקיעה רחוק, (Leap) שהינה עמוק בתוך הכסף, כלומר, מחיר המימוש שלה נמוך באופן משמעותי ממחיר המניה הנוכחי.
ובו זמנית
2. כתיבת אופציית קול בעלת מועד פקיעה קרוב, על אותה המניה שהינה נכס הבסיס של האופציה הקנויה.


אופציית הקול הכתובה הינה למועד פקיעה של בין חודש לשישה חודשים מתאריך הכתיבה, כדי ליהנות משחיקת ערך הזמן ולאפשר הכנסה שוטפת.
מחיר המימוש של אופציית הקול הכתובה הינו מחוץ לכסף, כלומר מחיר מימוש גבוה ממחיר המניה.
העסקה היא עסקת דביט (חובה).
התשלום בעת ביצוע העסקה הינו מחיר האופציה הקנויה מינוס מחיר האופציה הכתובה.
אופציית הקול הקנויה הינה נכס שקנית, בדומה למניה, אך עם תאריך פקיעה.
אופציית הקול הכתובה היא בשורט ומופיע כמספר שלילי (מינוס) בחשבונך.

במקרה שמחיר המניה עולה:
הפרמיה של אופציית הקול הקנויה תעלה, ותיצור עבורך רווח. אך, העלייה בפרמיה של האופציה הכתובה, שתעלה גם היא, פועלת כנגדך, וכל עליה מעל לפרמיה שקיבלת בזמן כתיבתה, יוצרת הפסד ברגל הכתובה של האסטרטגיה הדו רגלית. עם זאת, כל זמן שמחיר המניה מתחת למחיר המימוש של האופציה הכתובה, היא תפקע מחוץ לכסף ותעניק את מלוא הרווח ואפשרות לכתיבת אופציה חדשה להכנסה שוטפת.

במקרה שהמניה מדשדשת או מחירה יורד:
האופציה הכתובה פוקעת מחוץ לכסף, הרווח מכתיבתה מלא, וניתן לכתוב אופציית קול חדשה מחוץ לכסף.
אך האופציה הקנויה, במקרה של ירידת מחיר המניה, יוצרת הפסד ברגל שלה באסטרטגיה דו רגלית זו.

מה התרחיש האופטימאלי:
במצב אידיאלי, מחיר המניה יעלה באופן הדרגתי, כך שהאופציה הכתובה תפקע מחוץ לכסף (משום שמחיר המימוש שלה גבוה ממחיר המניה) ובנוסף תרוויח מעליית מחיר הפרמיה של הקול הקנוי, שעולה ככל שהמניה עולה.

אפשרויות פוטנציאליות בפקיעה:
א. מחיר המניה גבוה ממחיר המימוש של אופציית הקול הכתובה:
תגלגל את האופציה הכתובה לתאריך מאוחר יותר ולמחיר מימוש גבוה יותר, כדי להמשיך באסטרטגיה, וזאת, כל זמן שאתה עדיין מחזיק בקול הקנוי ומאמין שזו אכן האסטרטגיה המתאימה.
ב. מחיר המניה נמוך ממחיר המימוש של האופציה הכתובה:
האופציה הכתובה פוקעת מחוץ לכסף ללא צורך בפעולה כלשהי מצידך.
אם לאופציה הקנויה יש עדיין מספיק זמן עד לפקיעה, אתה כותב אופציה חדשה לטווח קצר. כך שהיא מספקת הכנסה שוטפת.

מה קורה כאשר שתי הרגליים של האסטרטגיה קרובות למועד הפקיעה:
כאשר נותרו לאופציית הקול הקנויה רק מספר חודשים לפקיעה, ואתה מעוניין לסיים את האסטרטגיה בפקיעה, ניתן להפוך את הקול האלכסוני למרווח קול שורי, על ידי כתיבת קול שפוקע בתאריך פקיעתו של הקול הקנוי, וממש לפני הפקיעה, כאשר ערך הזמן קרוב לאפס, ניתן לסגור את מרווח הקול השורי.

סגירה מוקדמת של הפוזיציה:
אם אתה מעוניין לסיים את אסטרטגיית הקול האלכסוני, תמכור לסגירה את הקול הקנוי לאחר פקיעתו של הקול הכתוב. או שבו זמנית, תמכור לסגירה את הקול הקנוי ותקנה לסגירה את הקול הכתוב, וכך תסגור את הפוזיציה.

מימוש מוקדם:
הקול הכתוב עלול להתממש מוקדם (לחייב אותך למכור מניות במחיר המימוש) אם הוא עמוק בכסף ונשאר כמעט ללא ערך זמן.
הוא יכול להתממש מוקדם אם מועד אקס דיווידנד מגיע, וערכו של הדיווידנד גדול מערכו של ערך הזמן של הקול הכתוב.
כאשר קול כתוב מתממש לפני הזמן, לפני שגלגלת אותו, תהפוך לבעל אחזקת שורט במאה מניות עבור כל קול.
במקרה כזה אתה מוגן על ידי הקול הקנוי ויכול פשוט לקנות בפקודת "כיסוי לסגירה" את המניות שבשורט ולהמשיך לכתוב אופציות קול להכנסה.

תשואה:
בדרך כלל, כאשר אנו כותבים אופציות, אנו מעוניינים בתשואה של לפחות 1% בחודש ולא פחות מ 13% בשנה. זו התשואה לה אנו מצפים כאשר קניית מניות היא חלק מהאסטרטגיה.
אך באסטרטגיית קול אלכסוני ניתן לצפות לתשואה גבוהה יותר, משום שההון המושקע באסטרטגיה נמוך יותר.
חשוב לבחור מחיר מימוש לאופציית הקול הכתובה, שייתן אפשרות לרווח סביר. לכן עליו להיות גבוה באופן מתאים מעל למחיר המניה בעת ביצוע האסטרטגיה.

הסיכון המרבי להפסד:
ההון המושקע בפתיחת האסטרטגיה, כלומר, הפרמיה ששולמה תמורת אופציית הקול הקנויה מינוס הפרמיה שנתקבלה תמורת אופציית הקול הכתובה.


הרווח המרבי:
באופן פוטנציאלי, בלתי מוגבל, במידה והמניה עולה באופן מתון או מדשדשת. במקרה זה הרווח כפול, גם מעליית פרמיית הקול הקנוי וגם הכנסה שוטפת משורה של אופציות קול כתובות לטווח קצר.


הפשרה (אין ארוחות חינם):
במקרה והמניה עולה באופן חד, אופציית הקול הכתובה מגבילה את הרווח הפוטנציאלי לעליה עד למחיר המימוש שלה, אם כי ניתן לגלגל כל עוד ניתן למכור ערך זמן. עליה חדה במחיר המניה עלולה להגביל את האפשרות לגלגל.
כמו כן, אנו חשופים להפסד באופציית הקול הקנויה. אופציית הקול הקנויה עלולה לפקוע מחוץ לכסף, ללא ערך, במידה ומחיר המניה יהיה מתחת למחיר המימוש של האופציה הקנויה בפקיעה.


מעט חשבון:
התשואה:
הפרמיה מאופציית הקול הכתובה חלקי הפרמיה של אופציית הקול הקנויה היא התשואה.  לדוגמא: 1$ פרמיה שנתקבלה מכתיבת אופציה לעומת 10$ ששולמו תמורת קניית אופציה שווה לתשואה של 10%. באופן אידיאלי, ניתן לחזור על כתיבת אופציות וקבלת תשואה מספר פעמים בשנה.

רווח / הפסד עם סגירת הפוזיציה:
הפרמיה שנקבל תמורת מכירת הקול הקנוי מינוס הפרמיה ששולמה בעת קנייתו, היא הרווח או ההפסד ברגל זו של האסטרטגיה.
ההכנסה המצטברת מכתיבת סידרת אופציות הקול לטווח קצר במהלך האסטרטגיה, מצטרפת לסיכום הסופי של חישוב הרווח או ההפסד באסטרטגיית "קול אלכסוני" ליצירת הכנסה שוטפת באמצעות אופציות בשוק ההון האמריקאי.
השימוש באתר הוא בכפוף לתנאי השימוש.

לקריאת תנאי השימוש המלאים באתר, לחץ כאן.

 מובהר בזאת, כי מפעילי האתר ויתר המשתתפים בו אינם בעלי רשיון לייעוץ השקעות ו/או לניהול תיקים ואינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר לכדאיות רכישה, מכירה  אחזקה והשקעה בני"ע ו/או באופציות. לפיכך אין לראות בכל המידע המופיע באתר, בהודעותיו, בנתונים ובכל חומר אחר המתפרסם באתר משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל  החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששום דבר באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו ושל כל אדם וכי מסחר באופציות עלול להוביל להפסדים כספיים ניכרים. למפעילי האתר ויתר המשתתפים בו יכול ויהיה עניין אישי ו/או אחזקות בכל נושא ו/או ני"ע המוזכר באתר.

עוד מובהר כי מפעילי האתר ויתר המשתמשים בו אינם אחראים לכל מקרה לכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לגולש, לרבות אובדן רווחים ו/או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, וכי הגולש מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל סיכון שיגרם לו בגין שימוש באתר.

 

 

© כל הזכויות על החומר המופיע באתר שייכות ל עוּזִי דּוֹרְנָאִי.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן מידע,
לשדר או לקלוט ו/או לעשות שימוש בכל אמצעי - אלקטרוני,
אופטי, מכני או אחר - בחומר המופיע באתר - כולו ו/או חלקו
ו/או מקצתו - אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מעוזי דורנאי.